Team

Medewerkers: 

 • Inge Huysmans (coördinator)
 • An Jongeneelen
 • Ardan Van Cleemput
 • Dani Van Tichelt
 • Flori Kurti
 • Maud Verschaeve
 • Melissa Wolles
 • Nele Verspreet
 • Rachida Ahmadoun
 • Saadia El Soudani
 • San Reynaerts
 • Sarah Philips
 • Tessa Moens
 • Yasmina Daoudi

De opdracht van de Inloopteams is een decretale opdracht en door Kind en Gezin als volgt omschreven:

De Inloopteams bieden ondersteuning aan aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen tot 6 jaar in een kwetsbare leefsituatie. De ondersteuning kan gaan van breed, laagdrempelig en toegankelijk tot intensief, op maat van een gezin. De inloopteams bieden een trajectmatige ondersteuning voor gezinnen met complexere problematieken. Ze ondersteunen gezinnen in functie van het opnemen van hun ouderschap. Ze doen dit door tijd en ruimte te maken voor positieve ouder-kind interacties:

 • Rechtstreeks: door samenspel te voorzien voor ouders en kinderen, door uitwisseling rond opvoeding en ouderschap te voorzien, door informatiesessies rond voeding, slapen, opvoeding,… te voorzien, door warm toe te leiden naar reeds bestaande activiteiten van partners, enz.
 • Onrechtstreeks: door hulp te bieden bij administratieve zaken, door versterken van vaardigheden van mensen (zoals oefenen van Nederlandse taal), door (warme) doorverwijzing naar en/ of afstemming met partners die instaan voor werk, huisvesting, onderwijs, door vanuit expertise partners in het onthaal te ondersteunen, enz.

Zij organiseren daartoe drie soorten concrete activiteiten:

 • Onthaal: allerhande vragen die betrekking hebben op het ouderschap verhelderen en beantwoorden met eventueel een gerichte doorverwijzing. Onthaal kan ook outreachend worden opgezet.
 • Groepswerking: waarbij steeds vertrokken wordt van de kracht van het samenbrengen van gezinnen en waarbij de klemtoon in meerdere of mindere mate kan liggen op uitwisseling, op informeren, op samen ervaren.
 • Individuele ondersteuning: indien de problemen te complex zijn om binnen Groepswerk en/ of Onthaal te worden behandeld.

Tot slot voorzien Inloopteams regelmatig aanvullende activiteiten die zich kunnen richten op praktische en materiële ondersteuning van het ouderschap (bv. ruilwinkel), op het naar buiten gaan met gezinnen (bv. uitstappen), op spel en ontmoeting als laagdrempelige instap, op het prenatale, …

Voor de stad Antwerpen vervullen zij, naast deze opdrachten, een signaal- en expertisefunctie naar het samenwerkingsverband huizen van het kind Antwerpen en andere partners van de huizen van het kind Antwerpen, zowel lokaal als bovenlokaal.