Onthaal

In de onthaal en ontmoetingsruimte van Centrum De Wijk kan je terecht met alle mogelijke vragen in verband met de opvoeding van je kinderen. Je kan een babbel doen of zelf wat lezen in de boekjes en folders.

Wanneer je nood groter is dan een babbel of informatie kan je bij Samik ook terecht voor ondersteuning en bemiddeling. We zoeken samen naar mogelijke antwoorden op jou vraag en proberen samen met jou greep te krijgen op wat er allemaal gebeurt.